Priemyselný park

budova STK

STK kontroly


 • Motocykle • Osobné autá • Autobusy • Nákladné autá • Prípojné vozíky • Traktory


Poloha STK Martin (Martinská STK)


Zväčšiť mapu

Ako často máme navštevovať STK Martin ?

 • Kategórie malé motocykle dvojkolesové a trojkolesové (L1 a L2) – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 4-ročných intervaloch.
 • Kategórie motocykle (L3, L4), motorové trojkolky (L5), štvorkolky (L6, L7), osobné vozidlá (M1), dodávkové vozidlá do 3 500 kg (N1), prívesy do 750 kg (O1) a prívesy od 750 kg do 3 500 kg (O2) – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách.
 • Kategórie autobusy (M2, M3), nákladné vozidlá (N2, N3) a prívesy do 10 000 kg, resp. nad 10 000 kg (O3, O4) – 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 1-ročných lehotách.
 • Autobusy kat. M3 po 8 rokoch od prvého prihlásenia do evidencie periodicky v polročných lehotách.
 • Kategórie kolesové traktory (T) a prípojné vozidlá za traktory (R) – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách.

Podrobnosti sú uvedené v § 47 Vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z.

STKBanner

Základné kategórie vozidiel

 • Kategória L: motorové vozidlá s menej ako 4 kolesami a štvorkolky
 • Kategória M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej 4 kolesá a používajú sa na dopravu osôb
 • Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej 4 kolesá a používajú sa na dopravu nákladov
 • Kategória O: prípojné vozidlá
 • Kategória T: kolesové traktory
 • Kategória C: pásové traktory
 • Kategória R: prípojné vozidlá za traktory
 • Kategória S: traktormi ťahané vymeniteľné stroje
 • Kategória P: pracovné stroje
 • Kategória V: ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií
 • Niektoré kategórie sa ďalej členia. Podrobnosti sú uvedené v prílohe 1 Zákona 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.