Ako často máme navštevovať STK Martin ?

Kategórie malé motocykle dvojkolesové a trojkolesové (L1 a L2) –
4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 4 ročných intervaloch.
Kategórie motocykle (L3, L4), motorové trojkolky (L5), štvorkolky (L6, L7), osobné vozidlá (M1), dodávkové vozidlá do 3 500 kg (N1), prívesy do 750 kg (O1) a prívesy od 750 kg do 3 500 kg (O2) – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách.
Kategórie autobusy (M2, M3), nákladné vozidlá (N2, N3) a prívesy do 10 000 kg, resp. nad 10 000 kg (O3, O4) – 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 1-ročných lehotách.
Autobusy kat. M3 po 8 rokoch od prvého prihlásenia do evidencie potom v polročných lehotách.
Kategórie kolesové traktory (T) a prípojné vozidlá za traktory (R) – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách.
Podrobnosti sú uvedené v § 47 Vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z.

Základné kategórie vozidiel
Kategória L: motorové vozidlá s menej ako 4 kolesami a štvorkolky
Kategória M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej 4 kolesá a používajú sa na dopravu osôb
Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej 4 kolesá a používajú sa na dopravu nákladov
Kategória O: prípojné vozidlá
Kategória T: kolesové traktory
Kategória C: pásové traktory
Kategória R: prípojné vozidlá za traktory
Kategória S: traktormi ťahané vymeniteľné stroje
Kategória P: pracovné stroje
Kategória V: ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií


Doklady STK Martin (EK, KO)
Pri pravidelnej TK treba predložiť:
osvedčenieo evidencii vozidla alebo jeho aktuálnu kópiu v prípade, že vozidlo má vydané iba osvedčenie o evidencii. V prípade vozidiel, ktoré majú vydané osvedčenie o evidencii vozidla - OEV a technický preukazvozidla, treba predložiť OEV, aj technický preukaz. Ak bolo zadržané OEV, treba predložiť potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydanéútvarom Policajného zboru spolu s kópiou osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom;
protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu;
platné osvedčenie o EK, ak vozidlo tejto povinnosti podlieha.
Pri pravidelnej EK treba predložiť:
osvedčenieo evidencii vozidla alebo jeho aktuálnu kópiu v prípade, že vozidlo má vydané iba osvedčenie o evidencii. V prípade vozidiel, ktoré majú vydané osvedčenie o evidencii vozidla - OEV a technický preukazvozidla, treba predložiť OEV, aj technický preukaz. Ak bolo zadržané OEV, treba predložiť potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydanéútvarom Policajného zboru spolu s kópiou osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom;
protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.

Addresa

Martinská STK
Hlavná 3005 (Priemyselný park)
03852  Sučany 

Kontakty

Tel:         +421434388370


Otváracie hodiny

Pondelok: 7:00 – 16:00
Utorok:      7:00 – 16:00
Streda:      7:00 – 16:00
Štvrtok:     7:00 – 16:00
Piatok:       7:00 – 15:00
Sobota:     zatvorené
Nedeľa :    zatvorené